SQLSTATE[42000] [1203] User dic already has more than 'max_user_connections' active connections gakta


gakta

【名】
红莓苔子

Hejeni Hesenkuni (赫真语辞典). 2010.

Look at other dictionaries:

  • gakta — gaktà sf. (2, 4) 1. priešakinė rogių dalis; pavažų užsilenkimas: Žema gakta rogių, tai važiuojant ir braukia sniegą Lš. Sėsk toliau nuo gãktos, ne taip sniegu apdrabstys Sv. Neužleisk sienojo, kad nenumuštų gaktõs Grž. Arklys paskutinėm kojom… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gakta — gaktà dkt. Lyti̇̀nio brendi̇̀mo metù gaktà apáuga plaukai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gakta — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Pubes ryšiai: platesnis terminas – pagrindiniai terminai sinonimas – gaktos plaukai …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • Pubes — gakta statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Pubes ryšiai: platesnis terminas – pagrindiniai terminai sinonimas – gaktos plaukai …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • gaktos — gãktos sf. pl. (2, 4) žr. gakta 1: Teip daug sniego, kad net gãktos pasineria Kč. Važiuodamas nuo kalno kad daviau medin, net gãktos sulūžo Trgn. Per daug išlenktos gãktos Vdk. Dabar gãktos lenktinės, o seniau buvo išaugusios Šts. Bekelant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galvakaktis — galvãkaktis sm. (1) viršutinis pavažų sujungimas, gakta: Vaikas tempa rages, užnėręs už galvãkakčio Nt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gatka — gatkà sf. pirmasis nuo priekio skersis, kuris jungia rogių pavažas, gakta: Dar geros ragės, bet kad gatkà apipuvusi Brs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kakta — kaktà sf. (4, 2) 1. SD36, R, MŽ, N, K, M, J, BŽ230 veido dalis viršum akių: Jo kakta kieta kaip avino Žem. Kai padavė laišką, tas skaitydamas kaktą raukė, uostus kraipė Žem. Ant kaktos tamsūs draikosi plaukai T.Tilv. Šikšnos kepurę antsimovė ant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaktinė — kaktìnė sf. (2) 1. kakta: Kad leisiu į kaktìnę, ir išsitiesi Šts. 2. kaktos raištis, papuošalas: Auksina kaktinė (paraštėje priekaktė) ant kepurės BBEkli45,14. 3. plg. gakta 1: Kaktìnė – pirmutinis rogių balžienas Kp. Neužleisk sienojų ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sankalas — sm. (1) Š, DŽ1, NdŽ, J, (3a) Šv 1. B, N, BŽ517, LKAI131(Gršl, Dr, Lkž, Slnt, Lpl, Krt, Grg, End, Jdr), Ms, Als, Šts, Kl skersinis, jungiantis staklių šonus: Sankalus staklių skersai pakali ir galus su kyliais užkali J. Tas sankalas sulaiko gerai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.